høreapparat tilskud

Tilskud til høreapparat behandling

Vi ansøger din Region om offentligt tilskud til privat høreapparat behandling. Du slipper for papirarbejdet og kontakten med Regionen. Det klarer vi for dig.

Du skal dog selv kontakte Sygeforsikringen Danmark vedrørende et eventuelt supplerende tilskud udover det offentlige tilskud, som vi hjælper dig med at ansøge om.

Det offentlige tilskud til privat høreapparat behandling er 4.200 kr. for det første øre og yderligere 2.486 kr. for det andet øre

Herudover kan du eventuelt søge om supplerende refusion til høreapparaterne fra Sygeforsikringen Danmark. For gruppe 1 og 2 medlemmer udgør refusionen op til 1.500 kr. pr. øre og for gruppe 5 medlemmer op til kr. 750 kr. pr. øre. Tilskudsbeløbet fra Sygeforsikring Danmark kan dog altid maksimalt udgøre 50 % af beløbet, som du skal betale for høreapparatet.

Man er normalt kun berettiget til et offentligt tilskud til private høreapparater hvert 4. år.  Ved markant forværring af hørelsen dispenseres for denne regel.

 

Supplerende kommunalt tilskud til høreapparat behandling

Helbredstillæg

Pensionister med en samlet kontant formue på under 91.900 kr. (2021) er berettiget til et kommunalt helbredstillæg til dækning af op til 85% af egenbetalingen ved køb af høreapparater.

Det betyder, at du udover det almindelige tilskud fra din region på 4.176 kr. for det første øre og 2.381- kr. for det andet øre, kan ansøge din kommune om supplerende helbredstillæg.

Helbredstillægget udbetales afhængigt af dit personlige tillæg

Alle pensionister får en gang årligt beregnet den personlige tillægsprocent ud fra pensionistens og en evt. ægtefælles/samlevers samlede indtægter udover social pension. Din personlige tillægsprocent fremgår af  årsbrevet

Men du kan også beregne den selv:  Ansøg om helbredstillæg