Kort ventetid hos høreapparat-behandling.dk

Hvis du ikke har anvendt høreapparat før, skal du først undersøges af en ørelæge, som kan indstille dig til privat høreapparat behandling med offentligt tilskud, hvis ørelægen finder, at dit høretab er stort nok til, at kvalificere dig til det offentlige tilskud.

Ørelægen sender på dine vegne en ansøgning til din Region, som herefter bevilger tilskuddet.

Så snart du har modtaget et brev fra din Region, hvor det fremgår, at du er berettiget til tilskud, vil vi kunne gå i gang med høreapparat behandlingen.

Der går normalt 2-3 uger fra ansøgningen er indsendt, til du får svar fra din Region.

Høreapparat-behandling.dk har som sådan ingen ventetid. Vi må blot ikke igangsætte høreapparat behandlingen, før der er givet grønt lys fra din Region.